hagen.buxus.website

Ziekten

De laatste jaren spreekt men veel over schimmelziekten bij buxus. Toch is hier geen reden tot paniek. Schimmelziekten zijn de oorzaak van blad- en taksterfte, maar zijn te bestrijden.

Cylindrocladium buxicola is te herkennen aan de zwarte vlekken op het blad.

Volutella buxi veroorzaakt roze schimmelsporen onderaan het blad dat verdort en nog een tijdje blijft hangen.

Om het risico op ziekten te beperken, is het goed te kiezen voor sterke cultivars. Wees matig met stikstofmeststof. Plant de planten niet onnodig dicht tegen elkaar en besproei niet te vaak. Zorg steeds voor een goed doorlatende bodem en een standplaats waar voldoende zonlicht en wind aanwezig is. Dit zorgt ervoor dat de planten snel opdrogen na een regenbui waardoor de kans op schimmelvorming vermindert. Schimmels hebben nu eenmaal vocht en warmte nodig om te kunnen groeien. Er bestaan sproeistoffen (ook biologische) die zowel preventief als curatief kunnen worden ingezet. Verwijder steeds besmette takjes of planten uit de tuin om verdere aantasting te vermijden. Nooit op de composthoop gooien, want hier kunnen ze later dan opnieuw verspreid worden via het uitstrooien van de compost.

 

De buxusmot (Glyphodes perspectalis) is een mot afkomstig uit Azië. Ze legt haar eieren op de onderkant van de bladeren van buxussoorten. Met als gevolg dat de uitkomende rupsen zich vullen met de bladeren. De rupsen en poppen kunnen manueel verwijderd worden of bestreden worden met een sproeimiddel (ook biologisch).